Fälldoktorn
I ett stånd på Bodens marknad den 28 juli stod innovatören "Fälldoktorn" Börje Sundqvist och demonstrerade bl a mus- och flugfällor:

- En avancerad strypfälla (!) som tar hand om tio möss åt gången. Den tillverkar han inte längre p g a risken att bli smittad av sorkfeber.

- En beröringsfri anordning som grävs ned under vintern och i vilken kannibalmössen tar död på varandra. Kapacitet 1000 möss!

- En flugfälla med enorm kapacitet. Förra sommaren i Björns tog fällan hand om 1,5 kg flugor!

- En naturlig flugfälla är den svartvita flugsnapparen med en kapacitet på ca 1000 insekter per dygn. Börje säljer en liten plastbricka med ett ca 30 mm stort hål anpassat för flugsnapparen. Brickan sätts över det större hålet på en fågelholk. En holk ska inte spikas fast på ett träd. Spik och skruv sänker värdet på trädet den dag det huggs ned säger Börje. Holken ska hängas på en kvist. Vill man att holken under vintertid ska användas av t ex ekorren så är det bara att vrida bort brickan från det större hålet.

Fälldoktorns hemsida http://falldoktorn.info.se/