Orkidéer i Svanahuvudet

Naturreservatet Svanahuvudet 13 km Ö Harads i Norrbotten den 29 juni 2013Nedre blad på jungfru Marie nycklar


Nedre blad på skogsnycklar

Gott om mygg och bofink var det, men ingen blåstjärt hördes eller sågs trots tre timmars letande :-(

Stort bestånd vid vändplanen och mindre bestånd längs stigen uppför berget