Några E4-nära obsar 16 juni

På väg till/från Boden under sommartid brukar jag stanna till vid Åströmsforsens naturreservat och Marsjöns rastplats vid E4:an. Bägge ligger i Västerbotten.


Åströmsforsen verkar vara en säker lokal för dvärgmås. Förra året sågs också ett flertal dvärgmåsar jagande insekter nära vattenytan.


Drillsnäppor flög fram och tillbaka över Åströmsforsen.Förra året såg jag ett smålomspar i Marsjön, som bara ligger några fotsteg från rastplatsen med samma namn.  Och i år igen. Kanske samma par? På motsatta sidan sjön låg en lom på boet och i sjön den andre.