Vårblom i naturreservat


Vitsippor som "snö" i naturreservatet Gullringskärret i Jordbro i Haninge kommun. 
Reservatet är 54 hektar stort och bildades 1986


Gullvivor i naturreservatet Mjölnartäppan i Jordbro i Haninge kommun. 
Reservatet är Sveriges minsta, endast 330 kvadratmeter stort. 
Det bildades 1 april 2013.