Snösiska

Sedan ett par veckor tillbaka har Lisbeths fågelmatning, i Sävast i Boden, dagliga besök av 10-talet gråsiskor. Fågelmatningen är placerad utanför Lisbeths köksfönster. Obs- och fotoläget är inomhusbehagligt från köksbordet. Många gånger har jag spanat på matningen med förhoppningen att få se en snösiska.

Om snösiskan saxar jag från Fågelguiden, Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält (2006 års upplaga):

Längd 12-14 cm. Häckar som regel i viden och i lågvuxen, gles björkskog på eller nära tundra eller fjällhed, sällan även högstammig, sluten fjällbjörkskog. Flyttningsvanor oklara; vissa drar under vinterhalvåret söderut med gråsiskflockarna. Boet i videbuske eller klyka i björk.

Mycket lik gråsiskan och i vissa dräkter omöjlig att säkert skilja från denna. Näbb liten och spetsig med rak näbbrygg. Rätt yvig, "lös" fjäderdräkt. Adult hane: Stor ofläckat vit (eller svagt skär) övergump. Bara få och smala mörka streck på kroppssidorna bidrar till ljust helhetsintryck. Ryggens grundfärg ljus. Panna oftast ljus. Bröstet ljust skärt (aldrig klarrött). Hona: Saknar skärt på bröst och övergump. Många har en liten ofläckat vit övergumpsfläck, men vissa (sannolikt yngre) har svagt streckad gråvit övergumpsfläck och är förvillande lika gråsiskor. Kroppssidans streckning varierar, vissa har kraftig sådan.

Och så i morse såg jag en fluffig siska med avvikande utseende jämfört med gråsiskorna runt omkring den. Dess utseende stämde väl överens med beskrivningen och avbildningarna av snösiskor i Fågelguiden. Se foton nedan.

Tillägg 27 januari, 2013

USA har upplevt den största invasionen av gråsiskor på 50 år. Skådare har finkammat flockarna efter "The Holy Grail", det vill säga snösiskan! Det blev en sensation när en snösiska sågs för första gången i Colorado i slutet av förra året. Som Göran Andersson nämner nedan så lär det väl bli så att gråsiskekomplexet slås ihop till en art. Om detta och om det problematiska att bestämma en snösiska berättar USA-skådaren Nate Swick här. Han referar till en artikel i tidskriften Molecular Phylogenetics and Evolution. Artikeln handlar om en genteknsik undersökning på olika arter av siskor. Undersökningen visar att det inte gått att påvisa någon genetisk skillnad mellan arterna. Artikeln med rubriken "Low support for separate species within the redpoll complex ..." är från 2008 och kan hämtas här.

Även i Sverige förekommer det diskussioner om att bestämma en snösiska och om arten som sådan. Den 24 januari 2009 lades det upp på Svalan ett foto av en snösiska. Fotot resulterade i 13 läsvärda kommentarer. Fotot kan ses och kommentarerna kan läsas här.

P. s. Snösiskan ovan är fortfarande en daglig återkommande besökare i Lisbeths fågelmatning i Sävast.


Tillägg 22 januari, 2013

Lennart, min skådarkompis, skickade in ett av mina foton på en snösiska till Göran Andersson, SOF, för artbestämning. Göran svarade:

Gråsiskekomplexet är komplicerat och det lär snart kunna bli så, enligt vad jag hört, att snö- och gråsiska kommer att slås ihop till en art.
Det betyder att två avprickade arter, grå- och snösiska, blir ett "kryss" i fågelskådarnas listor i framtiden.
Vi som har båda får göra ett steg tillbaka :)

Din kompis Kjell har rapporterat den här siskan på Artportalen/Svalan som snösiska den 5.1 2013, fotograferad i Sävast, Norrbotten. På Svalan finns ytterligare ett foto:
http://www.artportalen.se/birds/gallery_imageinfo.asp?obsid=27631292

Näbbens profil (eg. proportion, snösiskans näbb är i medeltal mindre/klenare än gråsiskans) och
undergumpens fjädrar är bra att dokumentera,
men siskan här ovan, tycker jag, visar fältkännetecken för rasen?/arten?snösiska.