Förvintergäster i Sävast

Flockar om hundra sidensvansar besöker nu Sävast och domherrepar besöker trädgårdsmatningarna. En visslande tallbit i Gamla Sävast hann jag inte med att plåta.