Två fåglar


 Sävast 30 augusti 2012 - Nikon Coolpix P510, 2000 mm digital zoom

Sävast 30 augusti 2012 - Nikon Coolpix P510, 2000 mm digital zoom (croppat)

Från Wikipedia:

F/A-18 Hornet är ett tredje generationens allvädersjaktflygplan. Flygplanet som konstruerades på 1970-talet används av den amerikanska flottan och marinkåren såväl som flera andra nationer. Till dess roller hör bland annat jakteskort, försvar av flottgrupper, bekämpning av fiendens luftförsvar (SEAD), störning av fiendens underhållslinjer, när- och fjärrunderstöd, spaning samt främre luftstridsledning. Dess mångsidighet och tillförlitlighet har gjort att det idag är en värdefull tillgång för hangarfartygen. Till dess nackdelar hör däremot dess relativt korta räckvidd och låga hastighet samt att det inte kan landa på hangarfartyg när det bär tunga laster.

Lillån, Sävast - 30 augusti 2012 - Nikon Coolpix 510, 1000 mm optisk zoom (lite croppat)

Från Wikipedia:

Bläsand (Anas penelope) är en simand som häckar i de nordligare områdena av Europa och Asien, främst på taiga, men även mer sällsynt vid kuster och slättsjöar längre söderut. Den är en flyttfågel som övervintrar längre söderut, främst vid kusten. Den är ganska allmän över stora delar av sitt utbredningsområde.