Dvärgmåsar


Åströmsforsen är ett naturreservat som ligger nära E4:an 5 mil norr om Umeå. Här brukar jag stanna till ibland för termosfika och hjälpa radioamatörer i jakten på Sveriges naturreservat. Den här gången, den 7 juli blev det extra kul. Över forsen jagade ett flertal dvärgmåsar, lätt igenkännbara på flykten, deras mörka vingundersidor och svarta huvud.