ÄlggräsHela hav med älggräs blommar nu i Norrbotten som här i Sävast, men inga blåklint syns till.


Men på Visingsö finns det nu blåklintshav (foto Lennart Jalmarsson)! Blåklint är sällsynt i Norrbotten. Enligt Norrbottens flora insamlades blåklint första gången 1858 i Nederkalix socken av Oskar R. Fries. Den var tidigare ett ovanligt åkerogräs särskilt i rågåkrar.