SnappareI Lisbeths grannholk på Kantarellvägen i Sävast häckar svartvita flugsnapparen. Matning sker nästan oavbrutet sedan två veckor. Undrar om de övergödda ungarna lyckas pressa ur sig ur holkhålet när det är dags?