Sävastblomning


Giftig missne finns lite här och var i små vattendrag. 
Med lite tur går det att se bisamråttor där de växer.

Det vackra ogräset åkersenap är rikligt förekommande.

Den giftiga liljekonvaljen, Finlands nationalblomma, är inte vanlig 
uppe i norr enligt Lisbeth. Här är ett blommande bestånd i Gamla Sävast.