Gamla insekter


En gammal handbok jag har i bokhyllan är Skandinaviens insecter - En handbok i entomologi till 
elementar-läroverkens tjenst. Författaren heter C. G. Thomson och var bosatt i Lund då boken kom ut från tryckeriet där år 1862, alltså precis för 150 år sedan. Boken är sliten och ryggen har lossnat. Jag plockar fram den ibland för att titta på ägarens, A. H. Rönquist, anteckningar, fina teckningar och vackra små akvareller speglande insekter i naturlig storlek. Att döma av mängden av noteringar så måste Rönquist ha varit en synnerligen flitig student. Nedan ett urval från boken.