Dagmar


Inlägget är uppdaterat 27 december 2011.

Den 25 december 2011 brakade orkanen Dagmar in med full kraft i Norge. Vid 18-tiden var medelvindhastigheten vid oljeplattformen Oslo/Fornebu 40 m/s och vindbyarna 47 m/s! Svenska medelvindhastighetsrekordet är 44 m/s (motsvarar 158 km/h) under 10 min vid Stekenjokk den 11 januari 1995. Kustrekordet 40 m/s (motsvarar 144 km/h) är från den 17 oktober 1967 vid Ölands södra grund.

Trodde att Oslo/Fornebu är Oslos kända gamla flygplats, men den stängdes 1998 och är sedan dess ersatt med Gardemoen. Inget finns kvar av flygplatsen. Där finns nu bostäder och kontor. Oslo/Fornebu/ENFB är en heliport på oljeplattformen Statfjord-B i Nordsjön, N 61.206389  E1.82889.

Plattformen kostade 11 miljarder norska kronor att bygga. Investeringen blev betald redan 11 månader efter driftstarten i november 1982. Plattformen väger 600 000 ton och är 270 m hög. Bottendjupet är 149 m.


I videoklippet nedan lyfter en Bell 214ST helikopter i stark vind från plattformen.Appen ovan för flygväder är för i-manicker och heter AeroWeather Pro. Den är utmärkt att använda för att ha koll på vädret vid alla världens flygplatser och andra landningsplatser. Notera ovan att Trondheim/Vaernes endast hade en medelvindhastighet på 4 m/s. Det berodde nog på att flygplatsen då låg i orkanögat och ligger på land.

Vid så här pass starka vindar, den här gången från sydväst, brukar det ramla in rara fågelobsar. Norska Rapportsystemet for fugler var fyllt med hur många obsar som helst för den 25 december. Jag kan inte direkt avgöra vad som är speciellt rart där. P g a mängden obsar trodde jag att det kanske var en slags norsk fågelsskådningsdag, men någon sådan uppgift gick inte att hitta på Norsk Ornitologisk Forenings hemsida. Det är nog så att norrmännen är synnerligen flitiga fågelrapportörer.