Sångsvanar i Luleälven

En dimmig morgon i Sävast i Boden, runt nollan och ishalka på vägarna. Här uppe sköts vägarna föredömligt, rondellerna sandas rikligt och t o m gångvägarna sandas per omgående. I Stockholmsområdet  lyser normalt sådant underhåll med sin frånvaro. Isen har inte ännu inte helt lagt sig på Luleälven. Strax söder om golfbanan i Sävast rinner Luleälven mycket nära väg 97 och just nu är det öppet vatten där. Jag räknade till drygt 30 sångsvanar och 10 kanadagäss.

Erik Rosenberg skriver om sångsvanen:

... Flyttningen hos denna fågel är sen och går i många fall endast undan för isläggningen ... Ungarna kläckas i de nordliga lappmarkerna ej förrän i juli, varför det är något av ett fenomen, att de kunna bli flygfärdiga, innan vintern kommer. De måste växa nästan dubbelt så fort som knölsvanens ...


.