Nästan fullbelagt på sandreveln

I morse var det nästan fullbelagt på reveln i Luleälven nära rastplatsen vid väg 97 i Norra Sunderbyn. Här i ett litet utsnitt av reveln ses grågäss tillsammans med bläsänder. En ensam bläsgås var där också. Sammanlagt på reveln var där ca 40 grågäss, 200 krickor, 100 gräsänder, 100 bläsänder, 10 brushanar ...

I videon nedan har jag panorerat en stor del av reveln. Jag filmade nedanför rastplatsen vid älvstranden. På kameran satt ett 300 mm teleobjektiv.


.