Flygfärdig

Flygfärdig ladusvala på luftledning i Gamla Sävast
.