Björnfrossa?

Björnfrossa? Nä! Inte färsk. Upphittad på skogsväg på Petberget i Gamla Sävast.
.