Nattviol

Kring stigen till Gömstället växer ett flertal nattvioler bland stora bestånd av liljekonvalj. Med hjälp av Nya Nordiska Floran kunde snabbt konstateras att det inte är nattviol. Valet står då mellan skogsnattviol och grönvit nattviol. Jag lutar åt att det är grönvit nattviol. I den Virtuella Floran nämns att sporren hos ängsnattviol är omkring två centimeter lång medan skogsnattviolens är omkring tre centimeter lång.
.