Backsvalor i Selets bruk

Selets bruk är ett naturreservat i Luleå kommun. Från färjeläget vid Luleälven i Avan är det 7 km dit. Reservatet är ett populärt besöksmål. Just nu har säsongen inte hunnit börjat ännu. Det är Alån som syns i bild.

I en stenlagd mur alldeles nära ån häckar ett flertal backsvalor. Tänka sig, vilka långväga häckare de är. De har tagit sig hit från vinterkvarteren i södra Afrika!

De kastar sig ut ur bohålen som projektiler.

.