Lillträsk O Boden N 65º 47.77' E 21º 48.93'

Ett skedandspar skär vattenspegeln i Lillträsket

Åkern på andra sidan vägen

Senaste 3 dagars obsar i Lillträsk från Svalan

ARTLISTA 45 arter inrapporterade till Svalan för perioden 2011-01-01 --- -05-10

Sångsvan
Sädgås
Kricka
Gräsand
Orre
Gråhäger
Havsörn
Blå kärrhök
Duvhök
Tornfalk
Trana
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Skogssnäppa
Gluttsnäppa
Grönbena
Skogsduva
Ringduva
Sånglärka
Ladusvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Sädesärla
Järnsparv
Rödhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Koltrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Varfågel
Nötkråka
Korp
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Mindre korsnäbb
Tallbit
Domherre
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Sävsparv.