Katten är fågelns fiende nummer 1 i USA

Lyckad talgoxejakt den 30 april 2009.  Foto dr_ relling

I en artikel i New York Times den 20 mars 2011 med titeln "Tweety Was Right: Cats Are a Bird's No. 1 Enemy" berättas om en ny studie (pdf) i The Journal of Ornithology att tamkatten är den som förorsakar största fågeldöden, med bred marginal, vad avser arten Grey Catbird. Studien har genomförts i Washingtons förorter. 80 % av fåglarna var dödade av rovdjur, varav 47 % av tamkatter. Speciellt hög andel var det i tamkattäta områden. I studien har använts små sändare som satts på ett antal fåglar. Det har konstaterats att dödligheten i vissa områden varit så pass stor att fåglarna inte kunnat reproducera sig. Det uppskattas att ca 500 miljoner fåglar per år dödas i USA av katter, fördelat på hälften vilda katter och hälften tamkatter. Vindkraften står för 440 000 dödade fåglar per år i USA. I Sverige finns ca 1,6 miljoner tamkatter som uppskattas stå för ca 6 miljoner dödade fåglar per år, källa. I USA liksom i Sverige är fågeldöd mest debatterad i samband med vindkraft. I USA förorsakar vindkraften 440 000 dödade fåglar per år.

Nu menar amerikanska forskare att det är dags att ta upp debatten om kattens skadeverkningar på fågellivet. Hur debattläget är i Sverige vet jag inget om. Det verkar vara rimligt att tro att katten även här är fågelns fiende nummer 1.

Fågeln Grey Cat Bird med sitt "passande" namn har fått namnet då den har läten som påminner om kattens d:o. Jag har lyssnat på inspelningar, men kan inte inte höra någon större likhet. Tweety är namnet på en tecknad seriefigur, en kanariefågel.
.