Fru Humes fasan och herr HumeCompact Handbook of Birds of India and Pakistan, Sálim Ali och S. Dillon Ripley, Andra utgåvan 1987

När jag håller på och läser den indiske ornitologen Sálim Alis självbiografi The Fall of a Sparrow stöter jag på en synnerligen vacker fågel med det fantasieggande namnet Fru Humes fasan. Det kändes absolut nödvändigt att försöka ta reda på något om den och varför den fått detta namn. Som vanligt finns nästan allt att hämta i guldgruvan internet.

Enligt Wikipedia är Fru Humes fasan (Syrmaticus humiae) en stor, upp till 90 cm lång skogslevande fasan. Denna sällsynta och föga kända fasan finns i Kina, Pakistan, Indien, Burma och i Thailand. Fasanen är rödlistad då dess livsmiljö blir alltmer uppodlad och då den också jagas.

Fasanen hittade jag också beskriven i min nyligen införskaffade gigantiska handbok om Indiens och Pakistans fåglar av Sálim Ali och S. Dillon Ripley. Se utdrag ovan. Redan då (1968) var den sällsynt och ett villebråd för lokala bergsstammar.

Namnet på fasanen hedrar minnet av Mary Ann Grindall Hume, hustru till engelsmannen Allan Octavian Hume.

Allan Octavian Hume

Och vem var då herr Hume? På Wikipedia finns mycket att läsa om denna märklige engelska naturforskare som verkade i Indien och som jag naturligtvis inte hade hört talas om tidigare. Han levde mellan 1829 och 1912 och var statstjänsteman i dåvarande brittiska Indien. Han var en av grundarna av kongresspartiet, ett parti som senare skulle leda till den indiska självständighetsrörelsen. Han var miltärt utbildad och som officer var han inblandad i diverse stridigheter och uppror. Han var mycket frispråkig. Något som till slut ledde till att han blev avskedad av den engelska regeringen.

Begåvad med ett enormt naturintresse och med fokus på fåglar kom han att kallas "den indiska ornitologins fader" och även av vissa "den indiska ornitologins påve".  Med åren och efter många fågelexpeditioner hade han samlat på sig världens största samling av skjutna asiatiska fåglar. Med hjälp av fågelsamlingen skulle han ge ut en bok om Indiens alla fågelarter. Detta blev aldrig av då en anställd sålde manuskriptet som returpapper! Hans fågelsamling som bestod av 82 000 exemplar blev senare överförd  till British Museum. Läs den mycket intressanta och detaljrika artikeln om herr Humes märkliga liv och leverne här i Wikipedia.

I googlandet efter fru Humes fasan fann jag att Carl-Johan Svensson, bosatt i Thailand, hade lyckats med konststycket att i mars 2009 fotografera den rara fasanen i norra Thailand. Se fotot och läs här hans beskrivning om hur han lyckades med det.

Ja, visst är det otroligt vilka olika spår på nätet det går att ramla in på och detta i brist på annan sysselsättning! :-)
.