Torö 30 september

Den sista dagen i september bjöd på sol och värme. Lennart J och jag åkte till Torö på Södertörn, närmare bestämt först till Reveln på sydspetsen av ön och därefter till naturreservatet Reveludden intill. Vinden var obefintlig och det var nästan också flyttfåglarna. Men vad gör det när det är så vackra omgivningar, horisontlook med absolut tystnad!

Det första vi såg var två falkar som när de blev skrämda drog åt var sitt håll nere vid klapperstenstranden. Lennart upptäckte den ena, en lärkfalk uppe i en tall. Den inte så vanliga falken kunde vi detaljstudera i tuben kanske i nästan fem minuter. När jag kom för nära med kameran drog den iväg. Rovfåglarna har dukat matbord här då småfågelflockarna nu samlas i i träddungarna innan klivet över havet.

Det var gott om vacker klibbkorsört (tack till Ricky E för artbestämningen) bland stenarna. Än är det inte slut med blommande växter så här sent på hösten.

Och ännu praktfullare var ett bestånd med gulsporre (tack till Ricky E för artbestämningen) på Reveludden.

Det revirpissas lite här och var här. På klapperstensstranden finns privatskyltar, till och med en skylt som upplyser om att allemansrätten inte gäller. Jag smög nerhukad förbi i vattenbrynet! Inne i tallskogen finns tunnlandstora tomter omgärdade med stängsel och för att komma till P-platsen från klapperstensstranden finns det en smal stig omgärdad med stängsel. Granskogen i naturreservatet Reveludden är inte heller den befriat från förbudskyltar. På en förbudsskylt finns till och med den formella tomtbeteckningen angiven. Och på tallen har vår landsfader pissat, något som svamparna gett fanken i. En lite unken stämning över reservatet medför allt detta.

Fler foton finns att beskåda i webbalbumet Picasa

.