Gotlandsväxter

Vi tillbringade en vecka på Gotland i början av augusti (medeltidsveckan). Vårt hyrda hus låg alldeles intill denna jättelika kornåker i Riddare i byn Hejnum. Kornknarren hördes inte vid denna tid, men den gillar åkern fick vi höra. I stället för fågelskådande blev det lite växtskådande. Vi höll till på norra delen av Gotland och där är nära till allt. Gotlandssolvändan försökt vi hitta, men vi lyckades inte pricka in rätt tidpunkt på dagen. Jämfört med fastlandet som inte har så många blommande arter vid den här tiden så är det en kraftigt märkbar skillnad. Lite av vad vi skådade kan ses här. Något som vi gick bet på att artbestämma var växten nedan som växte på stranden i Irevik.

Lars-Erik Paulsson meddelade mig: Rödkörvel  med största sannolikhet. Hade varit säkrare om något blad kommit med lite bättre.
Tack Lars-Erik!


.