Reveln i Luleälven

Ett mycket bra skådarläge (från islossning till isläggning) i Norrbotten finns på väg 97:s rastplats i Norra Sunderbyn. Det är mitt emellan Luleå och Boden. Där finns på nära håll en gigantisk "Lars Jonsson sandrevel" i Luleälven, i alla fall när det är lågvatten. Under en och samma dag kan reveln variera i storlek från kanske 30 till 200 meter.Från 15 april till och med 12 juli i år finns 142 obsar inlagda på Svalan. Ett utsnitt ser du nedan. Alla kan du se här (pdf-fil).


.