Åkerby naturreservat i Norrbotten

Strax utanför parkeringen i skogsgläntan till stigen till Åkerby naturreservat öppnar sig detta landskap med åkermark intill Luleälvens södra sida, ett par mil norrut från Boden åt haradshållet. Vi såg där ett 50-tal tranor som betade grönt. Några som är kvar syns hjälpligt i fotot. Klicka på fotot så syns de bättre. Det  var den 1:a juli och vi var på väg till det pyttelilla naturreservatet Åkerby med förhoppningen att hinna se blommande guckuskor innan det var för sent.

Stigen till naturreservatet är knappt en kilometer lång och här och var såg vi lågväxande vide i den öppna barrskogen. Det enda som hördes i fågelväg var en envis och periodvis sjungande bofink med oavslutade sångstrofer.

Inne i reservatet såg vi vita midsommarblomster, typiska för norra Sverige.

Och så såg vi guckuskor, dock utblommade sådana.
.