Kryss - Sommargylling

Sommargylling - Golden Oriole - Oriolus oriolus
Lokal: Lindö udde - Blekinge - 2008-05-23
Medobservatör: Leif Bergqvist
Kommentar: Hörd
Inlagd i listorna: Ja

Lokal: Sandemar naturreservat - Haninge - kl 12:15 - 2010-06-07
Medobservatör: Lennart Jalmarsson
Kommentar: Hörd. Både sång och lock-/varningsläte.
Inlagd i listorna:

Anders H var först med att larma sommargyllingen på morgonen i Sandemar den 7 juni. Första obsen gjordes den 5 juni. Tack Anders för hjälpen samt med hur locklätet låter.


Vi var några stycken på plats. Tidigare på morgonen hade flera hört sommargyllingen. Anders och en till hade sett en av de två fåglarna.Det var långt mellan flöjtningarna, som mestadels var korta.