Vildtulpaner i Lissma

Ett besök i Lissmasjön i morse bjöd på två överraskningar. Ett jättebestånd med den sällsynta förvildade vildtulpanen. I Sörmlands flora från 2001 finns inte växtlokalen omnämnd. I K. Fr. Thedenius Flora öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter från 1871 står det:
Vild Tulpan I parker och i närheten af gamla trädgårdar, ursprungligen förvildad men numera nästan fullt vild, teml. sällsynt ... Stockholmstrakten: Humlegården; Bellevue; Haga; Carlberg; Marieberg; Ulriksdal; Ulfsunda; Drottningholm; Friesens park på Djurgården ...

Och så avslöjade den mindre hackspetten sin bostad.

Fler foton finns här.

.