Huddingelokaler


I fågeltornen i Ågestasjön och Lissma finns naturguider för Lissmadalgången, Balingsta - Bottnen och Ågestasjön att hämta. Samtliga dessa lokaler ligger i Huddinge strax söder om Stockholm. Guiderna gavs ut av Huddinge Kommun 2007 och kartorna i dessa är förnämliga. I kartan över Ågestasjön fick jag äntligen reda på var Godaobs(udden) ligger.

Lissmadalen

Balingsta, Bottnen

Ågestasjön
.