Podcasts med fågelstuk


Det lär finnas 500 000 iPhone/iPod Touch innehavare i Sverige. Med den manicken är det synnerligen enkelt att ladda  ner podcasts. Viserligen går det också med PC och andra avancerade mobilusker, men applemanicken är ett under av enkel användbarhet. Podcasts finns det av alla möjliga slag och många är gratis. För fågelskådare finns det nog inte så många. En är serien The Birding Life från tidskriften Bird Watcher´s Digest. Episoden An Englishman in Florida är rolig. Den är skriven och uppläst av Bo Beolens, känd som innehavare av sajten www.fatbirder.com. Du som har en PC eller annat liknande kan ladda ner episoden här.
.