Långlivade amerikanska fågeltidskrifter

De amerikanska publikationerna The Wilson Bulletin, numera The Wilson Journal of Ornithology, och The Auk är synnerligen seglivade och har utgivits sedan slutet av 1800-talet. De bjussar generöst på att kunna hämta hem nummer nästan fram till nutid. Och i nutid bjussas på många intressanta artiklar. Något motsvarande tror jag inte finns beträffande europeiska ornitologiska tidskrifter, definitivt inte de svenska tyvärr.

De två första artiklarna i det allra första numret av The Wilson Bulletin från januari, 1889 handlar om hur konservera fågelägg och stoppa upp fåglar. Två idag helt förbjudna sysselsättningar för gemene man. För den sist nämnda sysselsättningen går det åt en hel del arsenik! Alla nummer från 1889-1999 finns här.

The Auk utkom första gången redan 1884. Samtliga nummer fram till 1999 kan hämtas hem här. En intressant artikel av senare datum, från oktober 2009, som handlar om fåglars navigeringsförmåga kan hämtas hem här. Den heter Avian Navigation och är författad av Roswitha Wiltschko and Wolfgang Wiltschko.
.