Kryss - Dvärgbeckasin

Ågestasjön, Farsta, Stockholm - Kl 09:03 28 april 2010
Dvärgbeckasin - Jack Snipe - Lymnocryptes minimus
Medobservatör: Leif Bergqvist
Övrigt: YouTube Jack the Snipe featuring Andy Val Gourmet

Inlagd i listorna: Nej