Ordlistor

Varje hobby har sin speciella jargong med egna ord och förkortningar. Fågelskådandet är inget undantag från den regeln. Jag hänger inte riktigt med i svängarna. Därför har jag tagit fram embryon till två ordlistor som du kan komma åt överst från den här sidan. Det mesta har hämtats från nätet (tack till er som tagit fram detta) och från Club300´s tidskrift Road runner. Ordlistor på nätet innehåller en del gamla ord och benämningar som inte används längre. Detta pekar på att det är svårt att hålla dylika listor uppdaterade. Den ena listan Ordlista - Fågelskådning är fokuserad på ord, termer och förkortningar som används mellan fågelskådare i själva skådandet eller t ex på nätet eller i tidskrifter. Den andra listan innehåller slangnamn och förkortningar på svenska fåglar. Motsvarande ordlistor som används av engelsktalande skådare finns det relativt gott om. Till Apple:s iPhone/iPod Touch finns nu en app Bird Glossary som kostar blygsamma 0.99 USD. Se skärmdumpar nedan.

.