Fåglar i Sverige - Erik Rosenberg


Fåglar i Sverige av Erik Rosenberg - Under medverkan av Carl-Fredrik Lundevall. Illustrationer av Harald Wiberg.
422 fågelbeskrivningar
239 utbredningskartor
278 fågelarter i svartvitt
120 fågelarter i färg


Fåglar i Sverige betecknas som klassisk i vår fågellitteratur och som den främsta svenska fältornitologiska handboken. Den sjätte upplagan är sånär som på det nygjorda omslaget ett omtryck av den femte upplagan som var en genomgripande revidering av tidigare upplagor. Texten reviderades, flera arter tillkom, liksom en ny internationell systematik. Vidare utökades och förbättrades illustrationerna och utbredningskartorna uppdaterades.

ERIK ROSENBERG (1902-1971), en av våra yppersta ornitologer, samlade hela sitt liv iakttagelser och erfarenheter under studier ute i markerna. Hans beskrivningar av svenska fåglar är oöverträffat kunniga, detaljskarpa och personliga. Hans bok är en oämberlig följeslagare får fågelintresserade av alla kategorier.

Text ovan från bokomslaget. 6.e upplagan och utgiven av Norsteds 1988. Inget nytryck finns. Första utgåvan utkom 1953 från förlaget Svensk Natur.
.