Den gulbrynade sparven igen - Again, the Yellow-browed Bunting

Yesterday, with great assistance from my fellow and bird expert Lennart Jalmarsson, I also was lucky to have a glimpse of the rare Yellow-browed Bunting north of Stockholm. The photo above shows a camouflaged photographer, who since several hours from early morning tries to take a photo of the bird. More of my photos and a short video are here.

Olle Bernard who discovered the bird on January 3 writes (sorry in Swedish) this in Upplands Ornitologiska Förening´s web site
I dag (3/1) upptäcktes en gulbrynad sparv (hane) vid JOKs fågelmatning söder om Säbysjön. Eftersom denna art aldrig tidigare observerats i Sverige utgör fyndet som alla förstår en stor sensation. Enligt för mig tillgängliga källor har endast 3 fynd gjorts i Europa fram till 1991. Dessa var i Storbritanien (Norfolk) okt 1975, Färöarna okt 1980 samt i Nederländerna okt 1982. Någon av er kan kanske bidra med ytterligare kunskap beträffande den Europeiska fyndbilden. Den gulbrynade sparven visade sig under eftermiddagen mycket sparsamt vid JOKs matning söder om Säbysjön. Fågeln var dock kvar i området fram till skymningen, så vi får givetvis hoppas på att den finns kvar vid matningen även i morgon. Om den gulbrynade sparvens uppträdande bedöms vara spontant har Järvafältet för första gången i historien kunnat presentera en ny fågelart för Sverige. Detta låter ju egentligen helt omöjligt och snudd på sanslöst och undertecknad måste nog nypa sig i armen flera gånger för att försöka inse detta mycket märkliga och glädjande fakta. Nu får vi hålla alla tummar för att den rara fågeln stannar kvar vid JOKs matning och därmed får glädja många fågelvänner.
Ett stort tack till JOK-kamraterna Harald Ehrenborg och Kjell Sahlberg som tillsammans med undertecknad hade förmånen att få upptäcka den gulbrynade sparven.
.